Ochrona danych osobowych


Co to jest RODO?
Jaki jest cel wprowadzenia RODO?
Od kiedy będzie obowiązywało RODO?
Jak przetwarzamy dane osobowe?
Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystywane są Państwa dane osobowe?
Jakie dane musimy od Państwa uzyskać?
Komu przekazujemy Państwa dane?